Opis

Modul proširenja sa 4 izlaza alarma za MAG 8plus vatrodojavnu centralu