Opis

Bežični detektor dima sa PowerG tehnologijom
Fotoelektrični detektor dima
Superiorna razina osjetljivosti omogućava rano upozorenje na mogući požar
Detektor odašilje signal i zvučno upozorenje kad detektira dim
Zvučna signalizacija I odašiljanje upozorenja (za dim, tamper i slabu bateriju)

Vidljiva indikacija kvalitete signala na uređaju
Konfiguracija sa panela- bez prekidača i ponovnog otvaranja detektora
Vidljiva signalizacija i slanje signala slabe baterije
Zvučni i vizualni indikator degradacije osjetljivosti kad sensor treba biti očišćen
Zidna ili stropna instalacija, sa nosačem
Stražnji tamper