Opis

Vatrodojavna analogno-adresabilna centrala s jednom petljom
-proširiva do 2 petlje (TTE protokol)
-250 uređaja po petlji
-16 zona
-memorija događaja: 10 000 događaja
-mogučnost rada do 32 centrale u mreži
-display: 4×40 znakova LCD
Maksimalna potrošnja struje: 4,7A
Radna temperature: -10°C to +50°C
Težina: 4,2g
Dimenzije: 308x415X78mm