Opis

Konvecionalni ručni javljač
-LED indikator alarma
-aktivacija plastičnim resetabilnim elementom,
-u kompletu specijalni alat za testiranje javljača, te resetiranje nakon alarma
-LPCB
-VdS