Opis

SensoIRIS programator za programiranje i provjeru adresa za uređaje na TTE protokolu