Opis

SensoIRIS MCP150 adresabilni ručni javljač napaja se putem vatrodojavne centrale I kontrolira putem komunikacijskog protokola

•Potrošnja u modu alarma: 3mA
• ABS kučište
-LED indikator alarma
– aktivacija plastičnim resetabilnim elementom
– u kompletu specijalni alat za testiranje javljača, te resetiranje nakon alarma