Opis

Vatrodojavni niskoprofilni analogno-adresabilni optičko- termički detektor
-napajanje:15-30VDC
-potrošnja: standby ?190µA, alarm 6.5mA
-radna temperatura: -10?C do +60?C
-nadzirano područje: do 120m2
-montaža na visini do 16m
– mogućnost izboraosjetljivosti detektora sa centrale
-led indikator vidljiv 360?
-ugrađen izolator