Opis

-zaštitni plastični poklopac za ručne javljače SensoMag MCP50 i SensoIRIS MCP150