Opis

-magnetni kontakt sa poklopcem za spojne kleme

-NC kontakt
-bijela boja