Opis

Odobravanje pristupa putem kartice i/ili korisničkog koda, kontrola statusa vrata, izlaz za električnu bravu, alarm za nasilno otvorena vrata