Opis

Podnožje za montažu vatrodojavnih detektora na:
neravne površine,
vanjske cijevi,
spuštene stropove

Montira se ispod pripadajućeg podnožja detektora