Opis

Dodatna leća detektora
-pretvara BMD seriju detektora u koridor detektor