Opis

PowerG 868 MHz bežični detektor temperature
Indikator kvaliitete signala na uređaju
Programibilno temperaturno upozorenje i prag alarmiranja
Opcionalne sonde za nazdor temperatura hladnjaka , zamrzivačai vanjske temperature
Tamper naprijed i iza u kućištu