Opis

Dvosmjerna komunikacija sa centralom, 1 relejni izlaz 5A, univerzalni ulaz za predajnik NO/NC, tamper prekidač
Dostupan u varijantama na 433MHz i 868MHz