Opis

Glasovni komunikator sa 64 sekunde glasovne poruke
Integriran multi-protokol digitalni komunikator sa programabilni m kodovima događaja, Log od 255 poziva unatrag
Snimanje i reprodukcija digitalne poruke
Programira se preko aplikacije ili integrirane tipkovnice
8 programabilnih telefonskih brojeva po kanalu
19 znakova je dostupno za svaki telefonski broj

Napajanje: 13.8V ili 27.6V DC
Potrošnja struje u mirovanju: 50mA
Potrošnja struje u radu: 200mA
Dimenzije: 132x220x62mm
Masa: 1,2kg